Krestanské boží církve

SVETOVÁ KONFERENCE

Christian Churches of GodTM...

 • S pomocí vedeckých studií o bibli vyucuje puvodní víre, jak ji kázal Kristus a apoštolové.
 • Pridržuje se ucení, které príslušelo k víre více než dva tisíce let od dob Mesiáše a apoštolu (viz pojednání The Role of the Fourth Commandment in the Hostorical Sabbath-keeping Curches of God [170] – Úloha ctvrtého prikázání v historických Božích církvích, které dodržovaly sabat.)
 • Porádá konference v Austrálii, Severní Americe, Evrope, Africe, Ásii a v Pacifiku s lidmi, jejichž pocet v jejích strediscích po celém svete neustále stoupá.
 • Prekládá veškeré své písemnosti do nejruznejších svetových jazyku. Jsou k dispozici na webových stránkách Christian Churches of God Multi-Language Site.
 • Rídí ji výkonné výbory, volené jejími cleny.
 • Má volené ústrední koordinátory a národní i místní koordinátory pro rízení bežných každodenních záležitostí.
 • Nemá žádné placené kneze ci faráre. Zamestnává pouze administrativní úredníky. //?? Zamestnává pouze pro urcité úkoly?? pro kázání??//
 • Nemá knežskou hierarchii, jak je bežná v jiných církevních organizacích.
 • Je zastáncem ucení, že každý pokrtený clovek má prímý prístup k našemu Otci skrze Mesiáše a nepotrebuje prostredníky v osobe kneží.
 • Je zastáncem ucení, že jsou pouze dve svátosti, které nám dal Mesiáš (viz pojednání The Sacraments of the Church [150] – Církevní svátosti).
 • Vítá dotazy. (Viz informace o kontaktech - e-mail a poštovní adresu.)
 • Za žádnou z písemností nevybírá peníze. Všechny náklady sponzorují její clenové a prátelé. Od príjemcu se nevyžadují žádné platby.
 • Zachovává puvodní svátky, dané apoštoly a Mesiášem, predevším sabat, novoluní a výrocní sabaty podle biblických zvyklostí (viz pojednání God´s Calendar [156] – Boží kalendár)
 • Uverejnuje svá výzkumná pojednání ve formátech HTML i MS Word. Úplný prehled všech našich výzkumných studií najdete na Bible Study Papers. (Pojednání o studiu bible)Krestanské boží církve (Christian Churches of God)

Australia: P.O. Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA
E-post: secretary@ccg.org